TR
EN
Anasayfa

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

  • Değerlerimizi paylaşan doğru işgücünün işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak,
  • Her “Personel”e sürekli ve yüksek performans kültürünü yerleştirmek,
  • "Personel”in performansını, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikleri ile değerlendirerek performansı ile doğru orantılı ve adil ücretlendirilmesini sağlamak; yaratıcılığın, girişimciliğin, başarı ve gayretin ödüllendirilmesini teşvik etmek,
  • Sunulan eğitim fırsatları ile gelişen, bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış ”Personel” yetiştirilmesine destek olmak,
  • ”Personel” motivasyonunu arttırıcı iş ortamını yaratarak aidiyet duygusunu geliştirmek.

 

İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da