TR
EN
Anasayfa

YORGUNLUK RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

İzair, emniyetin sürekli geliştirilmesine yönelik bir taahhüt olarak yorgunluk ile ilgili riskleri kapsayacak Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) ile entegre edilmiş bir Yorgunluk Risk Yönetimi Sistemine (FRMS) sahiptir. Bu sistem uçuş/kabin operasyonları, FRMS ve SMS manuellerinde tanımlanan faaliyetlerle uyumludur ve tüm operasyonlar uçuş ve görev süresi kurallarına göre yönetilecektir.

İlgili manueller; aşırı yorgunluğun tehlikelerinin tanımlanması, ilgili risklerin değerlendirilmesi, kontrollerin geliştirilmesi, uygulanması, risklerin hafifletilmesi ve izlenmesi için kullanılan süreçleri tanımlar.

Bu manueller FRMS’nin emniyet hedeflerini karşıladığından ve FRMS`nin SMS`e ne şekilde entegre edildiği konularından emin olmak üzere kullanılan emniyet güvence süreçlerini de tanımlar.

Bu politika kapsamında

Yönetim sorumlulukları şunlardır:

·         FRMS için yeterli kaynakların sağlanması,

·         Yorgunluk risklerini en aza indirgeyen uçuş programlarının desteklenmesi için yeterli ekip seviyelerinin sağlanması,

·         Uçuş ve kabin ekiplerine, görev süreleri arasında yorgunluğu ortadan kaldırıcı, yeterli uyku süresi fırsatlarının sağlanması,

·         Yorgunluk ile ilgili tehlike ve olayların açık ve dürüstçe rapor edilmesine imkân verecek bir ortamın yaratılması,

·         Uçuş/kabin ekibi ve diğer FRMS destek personeline Yorgunluk Risk Yönetimi eğitiminin sağlanması,

·         FRMS`ye aktif şekilde iştirak etmek ve bu sistemin anlaşıldığını göstermek,

·         Sorumluluk sahaları içerisindeki yorgunluk risklerinin uygun şekilde yönetildiğinden emin olmak,

·         FRMS`nin etkinliğiyle alakalı uçuş ve kabin ekipleriyle düzenli olarak iletişimde bulunmak  ve FRMS’nin yıllık olarak gözden geçirilmesini sağlamak.

 Uçuş ve Kabin ekiplerinden beklenenler

 ·         İstirahat (vardiya ve görev süreleri arasında) sürelerinden uykularını almak adına en etkin şekilde faydalanmak,

·         Yorgunluk Risk Yönetimi eğitimlerine katılmak,

·         Yorgunluk ile ilgili tehlike ve olayları SMS ve FRMS manuelindeki şekliyle rapor etmek,

·         Yorgunluk Risk Yönetimi politikasına uyumlu hareket etmek,

·         Aşağıdaki durumlarda yönetici ve amirlerine görev öncesinde veya esnasında bilgi vermek

a-    Kendisi ya da başka bir ekip üyesinin kabul edilemez düzeyde yorgunluk içerisinde bulunduğunu biliyor veya şüpheleniyor ise,

b-    Kendisi ya da başka bir ekip üyesinin görevi gerçekleştirme yeterliliği konusunda şüpheleniyor ise,

Yorgunluk Risk Yönetimi, emniyeti ve operasyonumuzun etkinliğini geliştirme konusunda önemli bir fırsat sunduğundan ve personelimizin refahını üst düzeye taşıdığından, işimizin çok önemli bir parçası olarak düşünülmelidir.

Nedim ÖZESEN

Genel Müdür

20.02.2018

İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da