TR
EN
Anasayfa

KALİTE POLİTİKAMIZ


Izair, müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının, yönetim kurulunun, otoritelerin ve tüm ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için kapasitesini en etkin ve verimli şekilde kullanarak faaliyetlerinde en yüksek kalite, emniyet, hesaplılık, güvenilirlik, dakiklik ve güvenlik standartlarını sürdürmeyi hedefler. Üst yönetiminin liderliği ile bu hedefini gerçekleştirmek amacıyla İzair;

·         Yürütmekte olduğu tüm faaliyetlerde, geçerli Yerel, Ulusal ve Uluslararası kanunları, düzenlemeleri, gereklilikleri, prosedürleri, kuralları ve standartları uygular,

·         Stratejik planlamayı, süreç yönetimi yaklaşımını ve risk temelli düşünceyi benimser,

·         Tüm faaliyet alanlarındaki risklerini ve fırsatlarını yönetmeyi garanti eder,

·         Tüm hedeflerin ve ilgili performansların geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeyi uygular,

·         Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini garanti eder,

·         Tüm çalışanlarını Kalite Yönetim Sistemine katkı sağlamaları için teşvik eder, yönlendirir, destekler,

·         Tüm yönetimsel görevlerde liderliği destekler,

·         Yetkisi kapsamındaki tüm eğitimleri, sektör gereklilikleri ve mevzuatlarına uygun şekilde vermeyi garanti eder.

·         Müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini garanti eder,

Izair Yönetimi, yukarıda yazılı olan tüm şartların eksiksiz sağlanması ve bu politikanın başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan tüm kaynakları temin edeceğini bizzat taahhüt eder.

Nedim ÖZESEN

Genel Müdür

20.02.2018

İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da