TR
EN
Anasayfa

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

İZair, yerel, ulusal ve uluslararası yasalar ve yönetmeliklere bağlı kalarak çalışanları ve müşterileri için en iyi güvenlik standartlarını oluşturmayı taahhüt eder. Bu taahhüt, temel operasyonel öncelik olarak bir güvenlik kültürü oluşturmayı da kapsar. Bu nedenle Yönetim olarak hedefimiz, güvenlik politikalarını periyodik olarak gözden geçirerek ve sürekli iyileştirerek en iyi sonuca ulaşmaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek için tarafımızdan:

· Etkili Güvenlik Yönetim Sistemi kurabilmek, sürdürebilmek ve geliştirebilmek için gerekli olan finansal kaynaklar ve işgücü sağlanır,

· Tüm çalışanlara görevlerini güvenlik standartları içinde sürdürebilmeleri için gerekli güvenlik eğitimi sağlanır,

· Yasadışı müdahalelere ve faaliyetler karşı önleyici tedbirler alınarak koruyucu sivil havacılık güvenlik uygulamaları oluşturulur,

· Güvenlik hedefleri ve güvenlik performans standartları belirlenir,

· Şirket ilkeleri çerçevesinde Güvenlik Yönetim Sistemi sürekli olarak iyileştirilir,

· Yerde ve uçuş anında operasyonlarımızın güvenli ve emniyetli olarak yerine getirilmesine engel oluşturacak tüm tehditlerin, risklerin, ihlallerin ve olayların özgürce ve gerektiğinde gizli bir şekilde raporlanması güvence altındadır. Bu amaç dâhilinde, tüm Izair çalışanları operasyon güvenliğinin bütünlüğünü etkileyecek her türlü bilginin raporlanmasından sorumludur. Izair, kasti olmayan insan hatalarının rapor edilebilmesi için ceza içermeyen raporlama sistemine sahiptir. Bununla beraber, şirket standartlarının, kurallarının ve yasal mevzuatın kasıtlı olarak ihlal edilmesine ve/veya ağır ihmallere tolerans gösterilmeyecektir.

· Tüm güvenlik riskleri ölçülüp değerlendirilir ve kabul edilebilir düzeylere indirlerek Güvenlik Yönetim Sistemimize uygun hale getirilir.

İZair olarak güvenlik farkındalığının içselleştirilmesi ve iletişim kanallarının açık tutulmasını temel alarak güvenlik kültürümüzü oluşturabilmek ve geliştirebilmek için tüm çalışanlarımızdan Güvenlik Yönetim Sistemimize katkıda bulunmalarını rica ederiz.

Nedim ÖZESEN

Genel Müdür

22.02.2017İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da