TR
EN
Anasayfa

EMNİYET POLİTİKAMIZ

İZair bünyesinde ana faaliyet konularımızın en önemlilerinden biri emniyettir. Hizmetlerimizi sunarken; en üst seviyede emniyet standartlarını, performansını elde etmek, yerel / ulusal / uluslararası standartları ve gereklilikleri karşılamak amacıyla; tüm havacılık faaliyetlerimizin yürütülmesinde gerekli olan kurumsal kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması için ihtiyaç duyulan stratejilerin ve süreçlerin oluşturulmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini Izair olarak taahhüt ederiz.

Taahhüdümüz:

· Organizasyondaki diğer yönetim sistemlerinin sonuçlarına gösterilen hassasiyeti emniyet sonuçlarına da göstererek, emniyet uygulamalarını, emniyet bilincini, etkin olay raporlamasını ve iletişimi teşvik edip, aktif olarak Emniyet Yönetim Sistemini yöneterek emniyet ve emniyet politikası ile şirket emniyet kültürünü oluşturmak ve tüm uygun kaynakları sağlayarak emniyet yönetimini desteklemek;
· Emniyet Yönetimini, tüm yöneticilerin ve tüm çalışanların en önemli sorumlulukları arasına yerleştirmek;
· Tüm personelin, şirket emniyetini ve Emniyet Yönetim Sistemi performansını sağlaması için, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak;
· Uçak operasyonlarında emniyet risklerinin yönetimini sağlamak;
· Operasyonlarımızda veya faaliyetlerimizde riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye (ALARP) getirmek amacıyla, olay raporlama sistemini de içerecek şekilde tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçlerini belirlemek ve uygulamak;
· Başka şekilde tespiti mümkün olmayan bir şeyi rapor ettiği için birisini suçlamamak;
· Adil kültürü hâkim kılarak, açık bir şekilde hukuka aykırı davranış, ağır ihmal, kurallar veya prosedürlere planlı veya kasıtlı uymama durumu olmadığı sürece tehlike raporlama sistemi üzerinden emniyet açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, hiçbir cezai işlem uygulamamak,
· Hukuki ve düzenleyici şartlara uyarak ve standartları sağlayarak, mümkün olan her koşulda, daha iyisini yapmak;
· Emniyet stratejilerini ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip insan kaynaklarının mevcudiyetini sağlamak;
· Tüm personelin yeterli ve uygun havacılık emniyet eğitimini almasını, emniyet konularında yetkin olmasını ve yalnızca yetkinliğine uygun görevlere tayin edilmesini sağlamak;
· Emniyet amaçlarımızı ve performans standartlarımızı, gerçekçi emniyet performans göstergelerine ve emniyet performans hedeflerine göre kurmak ve ölçmek;
· Dış kaynaklı olarak tedarik edilen ve faaliyetlerimizi destekleyen sistemlerin ve hizmetlerin, İZair emniyet performans standartlarını karşılamasını sağlamak; ve
· İlgili emniyet tedbirlerinin alınmasını ve etkinliğini güvence altına alan yönetim süreçleri vasıtasıyla emniyet performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Biz inanıyoruz ki; Emniyet, ancak tüm çalışanların katkısı ile sağlanabilir. Genel Müdürden başlayarak İZair Yönetimi ve Çalışanlarının tamamı, bu yüksek emniyet performansının sağlanmasından sorumludur.
 
Nedim ÖZESEN
Genel Müdür
22.02.2017

İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da