TR
EN
Anasayfa

IZair / PEGASUS ŞİRKET BİRLEŞMESİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla Şirketimiz sermayesine %98,624928 oranında iştirak etmiş olan pay sahibi Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne devredilerek tasfiyesiz sona ermesine ilişkin 04.09.2018 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda planlanan birleşme işlemi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayı 19.09.2018 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu birleşme duyurusu onayı ise 08.11.2018 tarihinde düzenlenmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulunca IHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi'nin Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin 04.09.2018 tarih ve 12 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 30.06.2018 tarihli finansal tablolar, son üç yıla ait finansal raporlar son üç yıllık bağımsız denetim raporları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosunun, birleşme işleminin onaylanacağı Yönetim Kurulu karar tarihinden önce otuz gün süresince

13.11.2018 tarihinden itibaren 9 Eylül Mah. Akçay Caddesi No: 289/1 Adnan Menderes Havalimanı Girişi 35410 Gaziemir/İzmir adresindeki Şirket merkezimizde hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.izair.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanacağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149'. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8/2. maddesi gereği ilan olunur. 

IHY İZMİR HAVAYOLLARI A.Ş.

 

Dosyalar
Ek 9.1A. PGSUS 30.06.2018 Konsolide Finansal Tablolar
Ek 9.1B. IZAIR 30.06.2018 Finansal Tablolar
Ek 9.2. Pegasus 30.06.2018 Tahmini Açılış Bilançosu
Ek 9.3. Uzman Kuruluş Raporu
Ek 9.4. Birleşme Sözleşmesi
Pegasus Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
SPK Onaylı Duyuru Metni
PGSUS 31.12.2015 Konsolide Finansal Tablolar
PGSUS 31.12.2016 Konsolide Finansal Tablolar
PGSUS 31.12.2017 Konsolide Finansal Tablolar
TTSG İnceleme Hakkı İlanı 12.11.2018
IZAIR 31.12.2016 Finansal Tablolar
IZAIR 31.12.2017 Finansal Tablolar
IZAIR 31.12.2015 Finansal Tablolar
SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni
SPK Onaylı İhraç Belgesi
İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da