TR
EN
Anasayfa

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI


IZair Genel Müdürü ve Bilgi İşlem Müdürü, stratejik iş hedeflerine uygun olarak Izair'in tanımlı iç ve dış unsurlarını kapsayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasını, uygulanmasını ve devamlılığının sürdürülmesini talep etmekte ve desteklemektedir. IZair yönetimi;

- IZair Bilgi İşlem Müdürlüğü organizasyonunun, bilgi varlıklarının iç ve dış tehditlere karşı korumasını sağlayıcı ölçülebilir prosedürler ve süreçler tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,

- Bilgi Güvenliği Standartlarına ve kontrollerine uygun hareket edilerek iş birimlerine güvence verilmesi,
- Ölçülebilir güvenlik hedefleri koyarak, bunların düzenli izlenme ve gözden geçirmeler ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi,
- Bilginin gizlilik, tutarlılık ve erişilebilirliğinin güvence altına alınması,
- Riskler ve ihlallerin korunan bilgilere etkisini tespit etmek ve gözden geçirmeye yönelik mekanizmaların kurulması,
- Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanlarının ve tedarikçilerinin ilgili Bilgi Güvenliği Politika, Prosedürleri ve Uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,
- Yasa, sektörel düzenlemeler ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklere uygunluğun sağlanması,
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için yeterli kaynak tahsisinin sağlanması,
- Tüm Izair personelinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uymasının sağlanması,


amaçlarına bağlı kalarak bu politikanın tüm tarafları ile paylaşılması, anlaşılması, uygulanması, sürdürülmesi ve uygunluğunun düzenli olarak gözden geçirilmesi için çalışanlarına görev, yetki ve sorumluluk atamayı taahhüt eder.


Nedim ÖZESEN

Genel Müdür

20.02.2018

İZair facebook'da
İZair twitter'da
İZair g+'da
İZair linkedin'de
İZair youtube'da