GROUND OPERATIONS DEPARTMENT
YER İŞLETME BÖLÜMÜ
FEEDBACK – REPORTING FORM
GERİ BİLDİRİM – RAPORLAMA FORMU

Tick as appropriate
Aşağıdaki kutulardan uygun olanını işaretleyiniz.

Feedback
Geri Bildirim
Suggestion
Öneri
Safety
Emniyet
Date*
Tarih*
Tarih yazınız.Geçersiz format.
Department / Station*
Bölüm / İstasyon*
Bölüm yazınız.
Name ( Optional )
İsim ( İsteğe bağlı)
Tarih yazınız.Geçersiz format.Issue / Konu*
Bölüm yazınız. Konu yazınız.
GO-F-187 Rev:00 Rev Date:01.08.2012 1/1